تن ات به ناز طبیبان نیازمند مباد

فدای رهبری که حتی برای درمان اش هم مدبرانه رفتار می کند. 

اعلام قبلی٬ گزارش سریع٬‌ بیمارستان دولتی٬‌ درخواست دعای خیر٬ لبخندی دیدنی!

دل مردم آرام٬ دهان بدخواهان بسته٬ شایعات تعطیل٬‌ دشمن خلع سلاح!

 

 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

/ 1 نظر / 34 بازدید