توافقنامه ی هسته ای و چند نکته!

ایران و 5+1 به توافق اولیه رسیدند و متن توافق امروز در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت. فارغ از هر گونه احساسی که پس از خواندن داده ها و گرفته ها در این توافقنامه به هر ایرانی دست می دهد٬ توجه به چند نکته ضروری است:

- اول اینکه همه ی ما مدیون احمدی نژاد٬ جلیلی و دانشمندان هسته ای هستیم. اگر جلیلی در مذاکرات قبل کوتاه می آمد٬ اگر احمدی نژاد دستور تولید سوخت 20 درصد را نمی داد و اگر دانشمندان آن را تولید نمی کردند٬ الان ایران مجبور بود غنی سازی 5 درصد را تعلیق کند نه غنی سازی 20 درصد را.

- با خواندن وظایف 5+1 به نظر می رسد همان چیزی که امریکایی ها می خواستند محقق شده و به قول خودشان فقط اجازه داده اند که طرف ایرانی در طول 6 ماه اندکی نفس بکشد!

- باز هم این ما بودیم که اقدامات داوطلبانه انجام داده ایم تا اعتماد آنها را جلب کنیم و در مقابل آنها تنها یک آنبات دست ما داده اند!

- آنها در هیچ سطری از توافق نامه به "حق غنی سازی ایران در خاک خود" اشاره ای نکرده اند.

- متن توافق نامه یک متن قراردادی متهم - شاکی است که در آن ایران متهم و آنها شاکی هستند و نگاه از بالا به پایین آنها تغییری نکرده است.

- تا زمانی که نگاه دولت ما به آنها٬ نگاه فرودست به فرادست باشد. تا زمانی که رئیس جمهور ما امریکا را "کدخدای دنیا" بداند و تا زمانی که در سه سطر از مصاحبه اش٬‌ چندین بار از واژه ی "قدرت های بزرگ" استفاده کند٬‌امیدی به عزت٬‌ حکمت و مصلحت ملت ایران در توافقنامه ها نیست.

- البته این آغاز ماجراست. ما صبر می کنیم تا 6 ماه آینده!

/ 0 نظر / 20 بازدید