چه زیباست!

چه زیباست وحدت حول شهدا!

شهدایی که آدرس ولایت مداری را خوب بلدند.

وحدت چیزی است که امروز به آن خیلی نیاز داریم.

ای شکسته استخوان ها السلام

السلام ای قهرمان ها السلام

/ 1 نظر / 214 بازدید