دولت راستگویان٬‌بدون شرح!

   + سید مجید - ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢

دم خروس بیرون زد!

آقای رئیس جمهور روحانی!

فکر نمی کردید وقتی که برای کوبیدن دیگران و محق جلوه دادن خود و توجیه اینکه در صد روز وعده داده شده کاری نکرده اید٬‌ در جمع دانشجویان دروغ " خزانه ی خالی " را مطرح می کنید٬‌کسی از خودتان پیدا شود و این دروغ را تکذیب کند؟

دم خروس دیروز بیرون زد و دروغ شما که خود را رئیس دولت راستگویان خوانده اید آشکار شد!

دیگر خود را به این لقب نخوانید که برازنده ی شما نیست!

 

سخنان وزیر اقتصاد در تکذیب خزانه ی خالی را در اینجا بخوانید.

   + سید مجید - ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢