"ما می توانیم" یا "نمی توانیم" ؟

هشت سال قبل دولتی منتخب مردم شد که شعارش "ما می توانیم" بود. این دولت تمام سعی خود را کرد تا دیدگاه مردم را نسبت به پیشرفت و توانایی انجام کارهای به ظاهر نشدنی عوض کند. آنها با کار مضاعف و تلاش خستگی ناپذیر شاخصه های انتظار مردم از دولت ها را بسیار بالا بردند٬ تا جایی که با کمی کاسته شدن از سرعت این دولت بر اثر برخی از مسائل انحرافی٬ از حمایت مردم کاسته و به شماتت آنها افزوده شد.

این دولت چنان در همه ی بخش ها کار کرد که نتایج آن از مجموع نتایج همه ی دولت های پیشین فراتر رفته و عملکرد دولت های قبل را زیر سئوال برده است. تا جایی که دولت مردان قبلی سعی در نادیده گرفتن پیشرفت ها٬ دروغ انگاشتن آمارها‌ و برجسته کردن نقاط ضعف این دولت٬ برای توجیه عملکرد خود برآمده اند.

دیروز و در راستای دیدار کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب٬‌ گزارشی کوتاه شده و در پاسخ به انتقادات مخرب٬ توسط ریاست جمهور ارائه شد که گزارشی مقایسه ای بین عملکرد این دولت با دولت های پیشین در 21 بخش بود. شاخص های عملکرد این دولت به خوبی نشان می دهد که علی رغم تحریم های خارجی و دشمنی های دولت های مستکبر٬‌ فتنه انگیزی دنباله های داخلی آنها در داخل کشور و وضعیت نابسامان اقتصاد دنیا٬‌ نتایج حاصله اصلا قابل مقایسه با دولت های قبل نیست و از آن مهمتر اینکه با بالا بردن سطح توقع مردم از دولتمردان٬‌ کار بسیار دشواری را برای دولت یازدهم رقم زده است.

 

 

به نظر می رسد حامیان دولت آینده با درک این موضوع از هم اکنون سعی دارند تا با توسل به دروغ و سیاهنمایی و بازی های روانی و رسانه ای دو موضوع را در ذهن جامعه جا بیاندازند:

یکی اینکه دولت در هشت سال اخیر جز تخریب مملکت کار دیگری نکرده و دولت جدید در حال تحویل گرفتن یک خرابه و اوضاع نابسامان از دولت قبلی است. این یک دروغ آشکار و مشخص است که تمامی شاخص های اقتصادی و آمارهای رسمی و بین المللی بیانی خلاف آن دارند.

دوم اینکه از دولت یازدهم انتظار معجزه نداشته باشید و این دولت نمی تواند کار خاصی انجام دهد.

حال سئوال اینجاست دولتی که از هم اکنون به صورت آشکار شعار "نمی توانیم" سر می دهد چگونه می خواهد خود را جایگزین دولتی کند که با شعار "ما می توانیم" خدمات زیادی به مملکت انجام داد. بلاخره مردم هوشیاراند و دولت ها را با یکدیگر مقایسه می کنند. 

البته ما امیدواریم دولت جدید کاری تر٬‌ پرتلاش تر و موفق تر از دولت کنونی باشد و خدمات بیشتری را به مردم شریف اقصی نقاط ایران عزیز ارائه کند.

و البته عمرش درازتر از چهار سال باشد.

   + سید مجید - ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢