بصیرت خریدنی نیست!

خطاب به برخی ها که پس از شکست٬ در حال جویدن خرخره ی خودی ها هستند:

 

ترجیح می دادی در جمع یاران اندک امام حسین باشی یا در جمع یاران سلیمان صرد خزائی و یا یاران مختار؟

گویا مقبولیت دونفر بعدی بیشتر بوده!

آنها هشت هزار نفر یار داشتند و او تنها 72نفر!

   + سید مجید - ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢