ملاک انتخاب و لشکر احساس تکلیف کرده ها!

 

کمتر از دوماه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم باقی مانده و از مدتی قبل برخی از سیاستمداران که خود را مصداق "رجل سیاسی – مذهبی" می دانند تلاش هایی را برای شناساندن خود به عنوان نامزد این پست مهم و کلیدی آغاز نموده اند. این گروه از احساس تکلیف کرده ها اکنون به جمعی بالغ بر بیست نفر رسیده اند که هر یک در سخنرانی ها و دیدارهای مردمی یا نخبگانی خود به ارائه ی دیدگاه ها٬‌نظرات و برنامه های خود و انتقاد از عملکرد دولت دهم می پردازند. فارغ از مشرب فکری و دیدگاه حزبی که هر یک از این نامزد ها را به خود وابسته و برنامه ها٬‌نظرات و انتقادات آنها را جهت دار می کند باید دید برای یکی از مهمترین مناسب جمهوری اسلامی٬ این افراد چه شاخصه ها و توانایی هایی در خود دیده اند که احساس تکلیف کرده و حضوری جدی در این آوردگاه ملی را بر خود فرض دانسته اند.

 

 

از جهت دیگر در جمهوری اسلامی انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور و اداره کننده ی کشور برای حداقل 4 سال توسط مردم هم حق است و هم وظیفه. چراکه با یک انتخاب درست و یا ناثواب تاثیر آن در کل جامعه احساس خواهد شد. پس همانطور که انتخاب یک فرد از میان نامزدها حق هر ایرانی است٬‌ انتخاب "بهترین" یا "اصلح" نیز وظیفه ای است که به عهده ی هر ایرانی می باشد. با تعدد نامزد ها انتخاب بهترین از میان آنها نیز سخت تر شده و نیاز به ملاک ها و شاخصه هایی برای امتیازدهی و سنجش نامزدها با یکدیگر احساس می شود.

در همین راستا معمولا در چند ماه باقی مانده تا هر انتخابات٬‌ رهبر معظم انقلاب به تبیین لزوم شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح می پردازند و شاخصه هایی را نیز برای این انتخاب اعلام می کنند تا مردم بتوانند با کمک آن ملاک ها بهترین را از میان نامزدها انتخاب و برای رسیدن به ریاست جمهوری به او مقبولیت دهند.

حضرت امام خامنه ای در نوروز امسال و در سخنرانی حرم شریف رضوی به نکات مهمی در مورد اهمیت انتخاب اصلح اشاره نمودند:

خودتان تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتان بپرسید، تا به اصلح برسید و اصلح را انتخاب کنید.

-  تحت تأثیر...قرار نگیرید؛ نگاه کنید، تشخیص بدهید، اصلح را بشناسید و برای ادای تکلیف، اسم او را به صندوق رأی بیندازید.

-  مردم می توانند به همدیگر بگویند، سفارش کنند، تأکید کنند، توصیه کنند، یکدیگر را توجیه کنند و به هم کمک کنند برای شناخت اصلح.

 

 

این تاکید ایشان بر انتخاب اصلح و ادای تکلیف٬ نشان از وظیفه ی خطیر و حساس مردم در انتخاب کسی است که قرار است چهار سال سکان امور اجرایی کشور را بر عهده بگیرد و فعالیت ها٬ ‌برنامه ها٬ یاران و همکاران و حتی منش اخلاقی او می تواند تاثیر زیادی در مناسبات و زندگی اجتماعی ایرانیان بگذارد. با توجه به اهمیت این انتخاب٬ حضرت آقا ملاک ها را با توجه به نیاز روز کشور و سیاست های برنامه ریزی شده٬ نقاط قوت و ضعف دولت های پیشین و خصوصیات اخلاقی ایمانی فرد مورد نیاز برای این مقام٬‌ اعلام و از مردم می خواهند تا با بررسی دقیق و موشکافانه بهترین را انتخاب نمایند:

آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد.

ما در سلسله‌‌ی دولتهائی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترینهای خودمان را بفرستیم؛ هر کسی می‌آید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزشها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد. اینجوری باید این کشور را اداره کرد.

 

همچنین ایشان در دیدار با کارگران و فعالان بخش تولید کشور نیز به شاخصه های دیگری برای یک رئیس جمهور اشاره نمودند:

نامزد انتخابات اولاً باید به خدا و به این انقلاب و به قانون اساسى و به این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیاً داراى روحیهى مقاوم باشد. این ملت اهداف بلندى دارد، کارهاى بزرگى دارد، تسلیم نیست، کسى نمیتواند با این ملت با زبان زور حرف بزند. کسانى که در رأس قوهى اجرائى قرار میگیرند، باید کسانى باشند که در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ این یکى از شرطهاى لازم است. ثالثاً انسانهاى با تدبیرى باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست خارجى گفتیم "عزت و حکمت و مصلحت"؛ در ادارهى کشور هم همین جور است، در مسائل داخلى هم همین جور است، در اقتصاد هم همین جور است؛ باید با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همهجانبه، با یک هندسهى صحیح کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.              
روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادى، مضر است؛ تغییر سیاستهاى اقتصادى به طور دائم، مضر است - در همهى بخشها، بخصوص در اقتصاد - تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسى، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوههاى تزریقىِ اقتصادهاى تحمیلى شرق و غرب، مضر است. سیاستهاى اقتصاد باید سیاستهاى "اقتصاد مقاومتى" باشد - یک اقتصاد مقاوم - باید اقتصادى باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگى کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشهى دنیا، آن گوشهى دنیا متلاطم نشود؛ این چیزها لازم است. رئیس جمهورى که میخواهد این کشور بزرگ را اداره کند، این راه پرافتخار را به کمک مردم و براى مردم طى کند، باید اینچنین خصوصیاتى داشته باشد. رابعاً باید تهذیب اخلاقى داشته باشد؛ نپرداختن به حواشى. اینها چیزهاى لازمى است. بنده توصیهام به همهى دولتها همیشه همین بوده است. می دانید من از دولتها و از رؤساى جمهور در طول این سالهاى متمادى همواره حمایت کردم؛ توصیه هم کردم، در موارد متعدد و زیادى از آنها توضیح هم خواستم. تکیه این بوده است که براى مردم هزینه درست نکنند، مشکل درست نکنند، دغدغهآفرینى نکنند، مردم را دچار تشویش و نگرانى نکنند؛ البته وعدهى بیخود و بىمبنا هم ندهند، درِ باغ سبزهاى بىمنطق هم باز نکنند؛ منطقى، معقول، منطبق با واقعیت و با توکل به خداى متعال حرکت را پیش ببرند؛ انشاءاللَّه در آینده  هم باید همین جور باشد.

 

با اندکی توجه و بررسی سوابق٬ سخنان و رفتارهای افراد نامزد شده و مقایسه آن با ملاک های ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب به راحتی می توان تعدادی از افراد احساس تکلیف کرده را از میدان رقابت خارج کرد. البته حضرت آقا با اشاره ای به این افراد فهمانده اند که میدان را برای کسانی که به این ملاک ها نزدیکتر هستند و لیاقت و توانایی این مسئولیت بزرگ را دارند خالی کنند:

ما عرض کردیم سلائق مختلف و هر کسى که احساس میکند توانائى دارد، بیاید وسط میدان؛ تودهى مردم و جمعیت عظیمِ دهها میلیونى ملت هم انشاءاللَّه وارد میدان خواهند شد؛ اما در محاسبه، آن کسانى که داوطلب میشوند، اشتباه نکنند؛ بدانند مدیریت اجرائى کشور یعنى چه. نه در ارزیابىِ نیازى که کشور به یک قدرت اجرائى دارد، اشتباه کنند، نه در ارزیابى توانِ خودشان اشتباه کنند. اگر چنانچه ارزیابى درستى انجام دادند، بیایند توى میدان؛ ملت هم نگاه میکند، انتخاب میکند.

 

نگاه به اخلاق فردی و منش انتخاباتی هر نامزد نیز می تواند در انتخاب او نقش موثری داشته باشد. تخریب دستاوردهای دولت های قبلی٬‌ هزینه های گزاف انتخاباتی٬‌ شعارها و وعده های نشدنی٬‌ استفاده از شیوه های تبلیغی غربی و غیر اسلامی٬ خریدن رای مردم با هدیه های انتخاباتی٬ توهین و جسارت به رقیب٬‌ اظهارنظر های خارج از چارچوب منافع ملی و جایگاه ریاست جمهوری٬ هوچی گری های رسانه ای و روانی و ... نکاتی است که اگر از هر نامزد دیده شود او را از صلاحیت رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری می اندازد.

حال یکبار دیگر به صورت کلیدواژه ای به ملاک های ارائه شده دقت می کنیم:

دارای نقاط قوت و فارغ از نقاط ضعف رئیس جمهور فعلی،‌ پایبند به انقلاب، پایبند به ارزشها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر، ایمان به خدا و اعتقاد به انقلاب و قانون اساسى و مردم، داراى روحیهى مقاوم، با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همهجانبه، معتقد به اجرای اقتصاد مقاومتی، دارای تهذیب اخلاقى و نپرداختن به حواشى، ندادن وعدهى بیخود و بىمبنا، منطقى، معقول، منطبق با واقعیت و متوکل به خداى متعال.

 

اکنون کافی است تا برنامه ها٬ سخنرانیها٬ تیم ها و منش های اخلاقی هر یک از نامزدها را مطالعه کنیم و با توجه به ملاک ها به آنها امتیاز دهیم. در آخر اصلح مشخص می شود. انصافا راحت نیست؟

 ----

. این مطلب در سایت عمارنامه و بخش وبلاگستان صابرنیوز منعکس شده است.


   + سید مجید - ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢