مادر٬‌ روزت مبارک!

 

بانوی مهر و ماه٬

دختر رسول٬

همسر ولی٬

مادر امام٬

بهانه ی خلقت!

ولادت شما شعفی در آسمان ها و زمین به پا کرد٬‌ تولدتان مبارک!

×××

بانو! آن روز که همه ی مستحقان امت را شفاعت می کنی دستی هم بر سر این پسر خطا کار ضعیفت بکش!

بانو! آن روز که انتقام شما گرفته خواهد شد٬ ما را در زمره ی انتقام گیرندگان قرار ده.

بانو! نصیب کن تا در کنار پسرت٬‌مزار آشکار شده ات را زیارت کنیم.

بانو! خیلی محتاجیم٬‌خیلی!‌ محتاج گوشه ی چشمی٬‌نگاهی...

مادر روزت مبارک!

 

   + سید مجید - ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢