چه کسی افراطی است؟ قرآن پاسخ می دهد!

 

با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند؛ و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر! و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است.

سوره کهف - آیه 28

 

---

جمعى از ثروتمندان مستکبر و اشراف از خودراضى عرب به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند، و در حالى که اشاره به مردان با ایمانى همچون سلمان، ابوذر، صهیب، و خباب و مانند آنها مى‏ کردند گفتند: اى محمد! اگر تو در صدر مجلس بنشینى ، و این گونه افراد که بوى آنها مشام انسان را آزار مى‏ دهد، و لباسهاى خشن و پشمینه در تن دارند، از خود دور سازى (و خلاصه مجلس تو مجلسى در خور اشراف و شخصیتها! بشود) ما نزد تو خواهیم آمد، در مجلست خواهیم نشست و از سخنانت بهره مى‏ گیریم، ولى چه کنیم که با وجود این گروه جاى ما نیست!

در این هنگام آیات فوق نازل شد و به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد که هرگز تسلیم این سخنان فریبنده تو خالى نشود و همواره در دوران زندگى با افراد با ایمان و پاکدلى چون سلمانها و ابوذرها باشد هر چند دستشان از ثروت دنیا تهى و لباسشان پشمینه است.

به دنبال نزول آیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) به جستجوى این گروه برخاست (گویا با شنیدن این سخن ناراحت شدند و به گوشه‏اى از مسجد رفتند و به عبادت پروردگار پرداختند) سرانجام آنها را در آخر مسجد در حالى که به ذکر خدا مشغول بودند، یافت، فرمود: حمد خدا را که نمردم تا اینکه او چنین دستورى به من داد که با امثال شما باشم. آرى زندگى با شما و مرگ هم با شما خوش است! "معکم المحیا و معکم الممات‏"

---

 

 

 

 

تاریخ تکرار می شود، ثروتمندان مستکبر و اشراف از خودراضى زمان پیامبر هم افراد مومنی چون سلمان، ابوذر، صهیب، و خباب و مانند آنها را می کوبیدند و می راندند. امروز نیز همین گونه است. عافیت طلبان و انقلابی های فرسوده چون خودشان کند و شل شده اند جوانان مومن انقلابی را با کلیدواژه "افراطی" می کوبند. در حالی که قرآن خود آنها را افراطی می خواند.

 

 


   + سید مجید - ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤