بازی با حیثیت مرگ!

 

عکسی که پس از سی سال مجوز انتشار پیدا کرده است نشان دهنده ی بازی عاشقانه ی بسیجیان روح الله با مرگ است.اما ماجرا چیست؟

محسن رضایی فرمانده ی وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روایت می کند:

ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ، ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ 150 ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ، 20 ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺯ می ﺷﻮﺩ.

 

چه خوب مرحوم سید حسن حسینی این شهدای شجاع را توصیف کرده است:

کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت

چون سرو نشان سرفرازی نگرفت

زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت

حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

 

---

خطابم با کسانی است که در فتنه 88 فریاد می زدند "...جانم فدای ایران"؛ کمی با خود بیاندیشید آیا جرئت دارید اینگونه جان خود را فدای ایران کنید؟

شما حرفش را زدید و بسیجیان عمل کردند.

   + سید مجید - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤