کجا به دنبالش می گشتی؟

آقایی افاضاتی کرده بود راجع به دفاع مقدس اون هم در هفته ی دفاع مقدس و در پاسخ به کسی که از او انتقاد کرده بود که چرا زمانی که هزاران کیلومتر از خاک وطن ات درگیر جنگ است تو در پی دفترچه ی مشق ات بودی؟

این آقای روشنفکرنما گفته است زمانی که تو جوان ها را با فیلم هایت به جنگی بی مفهوم! می کشاندی تا کشته شوند من دنبال ارزش های انسانی بودم!

بنده خطابی با این آقا دارم!

آقای روشنفکرنما و طرفدار ارزش های انسانی!

- زمانی که سربازان اجنبی به خرمشهر حمله کردند و جنایات و تجاوزاتی غیر قابل توصیف به مردم کشورت داشتند٬ تو کجا به دنبال ارزش های انسانی می گشتی؟

- وقتی که زنان و کودکان در شهرها و روستاهای کشورت با بمباران هواپیماها و موشک های دشمن کشته می شدند٬ تو کجا به دنبال ارزش های انسانی می گشتی؟

- آن روزگار که یک حیوان صفت با بمب های شیمیایی مردم سردشت و حلبچه را می می کشت٬ تو کجا به دنبال ارزش های انسانی می گشتی؟

- آن زمان که همه ی مردم مرزنشین بی خانمان و جنگ زده به دیگر شهرها فرار کردند٬ تو کجا به دنبال ارزش های انسانی می گشتی؟

استقلال٬‌ آزادی٬ شجاعت٬‌ عزت٬‌ مردانگی٬‌ ایثار٬ برادری٬‌ اینها ارزش های انسانی است که در همین جنگی که برای تو بی مفهوم بود دیده می شد.

باید هم نفهمی مفهوم جنگ را٬‌فهم تو از فیلم ها و داستان هایش مشخص است و انتظاری از تو نیست!

 

کودک وطن من آن کسی نبود که تو در فیلمت ساخته بودی٬‌کودک سرزمین من شناسنامه اش را دستکاری می کرد تا به جنگ برود٬‌کودک سرزمین من لباس رزم و پوتین اندازه ی پایش نبود٬‌کودک سرزمین من نارنجک به خود می بست تا تانک دشمن به تو نرسد و تو بتوانی در آرامش فیلمت را بسازی٬ ناموست در امان باشد و نان ات از فروش فیلمهایت به راه!

کودک سرزمین من از نویسنده ی داستان فیلم تو خیلی مردتر و فهمیده تر بود.

   + سید مجید - ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳