خودت را کنترل کن آقای رئیس جمهور!

آقای رئیس جمهور!

آیا فکر می کنی با پرخاش و بددهانی می توانی دهان منتقدان را ببندی؟

آیا معنای "اشداء علی الکفار، رحماء بینهم" را درست فهمیده ای؟

آیا فکر می کنی فقط شما و تیمت می فهمید و دیگران نمی فهمند؟

آیا فکر می کنی اگر تو بگویی روز، شب است همه باید باور و قبول کنند؟

آیا فکر می کنی توافق ننگین سعد آباد و ضعیف ژنو محصول کسانی غیر از شماست؟

آیا با این توافق های قبلی همه باید دلآرام باشند و کسی دلواپس نباشد؟

 

 

آقای رئیس جمهور! این را بدانید شما در کشتی ای به هدایت و ناخدایی مشغولید که 49 درصد مسافران آن با توجه به سابقه ی دیده شده، به شما اعتماد ندارند و نگرانند که مبادا از روی سادگی و اعتماد به دشمن، کشتی را به آنها تسلیم کنید. شما محرمانه و بدون اطلاع عقلای قوم در حال مذاکره و دادن امتیاز به دشمن هستید، پس دیگران حق دارند نگران باشند، انتقاد کنند و حتی بر خود بلرزند!

پس بهتر است کمی سعه صدر داشته باشید، خود را کنترل کنید و از آب خنک استفاده نمایید.

و البته این جملات تاریخی خود را نیز به یاد آورید که در مراسم تنفیذ بیان کردید:

"خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان"

 

   + سید مجید - ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳