مشاوران بی نزاکت٬‌دولت به دور از صداقت!

 

یک گزارش صد روزه سرشار از دروغ و تخریب و تهمت!

یک دعوت به مناظره برای روشن شدن حقیقت!

موج توهین و دشنام و نفرت!

مشاوران بی ادب و نزاکت!

و ترس از روشن شدن حقیقت!

دولت فریب و به دور از صداقت!

 

---

اکبر ترکان: «رعایت راستگویی رییس دولت دهم» شرط این مناظره است.

اکبر ترکان: حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد در یک سطح قرار ندارند که بخواهند با هم مناظره کنند!

محمدرضا صادق: احمدی نژاد به دنبال جنجال آفرینی است!

محمدرضا صادق: متاسفانه حقیقت ناب، دشواری‌ها و شرایطی است که تاهنگام روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مردم با آنها مواجه بودند و مدیریت اجرایی هشت سال گذشته چه در محکمه و چه در نزد افکار عمومی باید نسبت به آنها پاسخگو باشد.

قنبری : وقت آقای روحانی این اجازه را نمی‌دهد که با احمدی‌نژاد مناظره کند.

 

   + سید مجید - ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢