"ما می توانیم" یا "نمی توانیم" ؟

هشت سال قبل دولتی منتخب مردم شد که شعارش "ما می توانیم" بود. این دولت تمام سعی خود را کرد تا دیدگاه مردم را نسبت به پیشرفت و توانایی انجام کارهای به ظاهر نشدنی عوض کند. آنها با کار مضاعف و تلاش خستگی ناپذیر شاخصه های انتظار مردم از دولت ها را بسیار بالا بردند٬ تا جایی که با کمی کاسته شدن از سرعت این دولت بر اثر برخی از مسائل انحرافی٬ از حمایت مردم کاسته و به شماتت آنها افزوده شد.

این دولت چنان در همه ی بخش ها کار کرد که نتایج آن از مجموع نتایج همه ی دولت های پیشین فراتر رفته و عملکرد دولت های قبل را زیر سئوال برده است. تا جایی که دولت مردان قبلی سعی در نادیده گرفتن پیشرفت ها٬ دروغ انگاشتن آمارها‌ و برجسته کردن نقاط ضعف این دولت٬ برای توجیه عملکرد خود برآمده اند.

دیروز و در راستای دیدار کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب٬‌ گزارشی کوتاه شده و در پاسخ به انتقادات مخرب٬ توسط ریاست جمهور ارائه شد که گزارشی مقایسه ای بین عملکرد این دولت با دولت های پیشین در 21 بخش بود. شاخص های عملکرد این دولت به خوبی نشان می دهد که علی رغم تحریم های خارجی و دشمنی های دولت های مستکبر٬‌ فتنه انگیزی دنباله های داخلی آنها در داخل کشور و وضعیت نابسامان اقتصاد دنیا٬‌ نتایج حاصله اصلا قابل مقایسه با دولت های قبل نیست و از آن مهمتر اینکه با بالا بردن سطح توقع مردم از دولتمردان٬‌ کار بسیار دشواری را برای دولت یازدهم رقم زده است.

 

 

به نظر می رسد حامیان دولت آینده با درک این موضوع از هم اکنون سعی دارند تا با توسل به دروغ و سیاهنمایی و بازی های روانی و رسانه ای دو موضوع را در ذهن جامعه جا بیاندازند:

یکی اینکه دولت در هشت سال اخیر جز تخریب مملکت کار دیگری نکرده و دولت جدید در حال تحویل گرفتن یک خرابه و اوضاع نابسامان از دولت قبلی است. این یک دروغ آشکار و مشخص است که تمامی شاخص های اقتصادی و آمارهای رسمی و بین المللی بیانی خلاف آن دارند.

دوم اینکه از دولت یازدهم انتظار معجزه نداشته باشید و این دولت نمی تواند کار خاصی انجام دهد.

حال سئوال اینجاست دولتی که از هم اکنون به صورت آشکار شعار "نمی توانیم" سر می دهد چگونه می خواهد خود را جایگزین دولتی کند که با شعار "ما می توانیم" خدمات زیادی به مملکت انجام داد. بلاخره مردم هوشیاراند و دولت ها را با یکدیگر مقایسه می کنند. 

البته ما امیدواریم دولت جدید کاری تر٬‌ پرتلاش تر و موفق تر از دولت کنونی باشد و خدمات بیشتری را به مردم شریف اقصی نقاط ایران عزیز ارائه کند.

و البته عمرش درازتر از چهار سال باشد.

   + سید مجید - ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢

منفی نمایی نقاط مثبت و اهداف مورد نظر

 

دیروز آخرین دیدار هیئت دولت دهم با رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای برگزار شد. در این دیدار که با ارائه ی گزارش کار رئیس جمهور و وزرا از هشت سال خدمت همراه بود٬‌معظم له به نکاتی در مورد دولت آقای احمدی نژاد اشاره کردند که مخالفان ایشان آنها را نقاط ضعف دولت می دانند و به این بهانه مدام در حال کوبیدن این دولت و دستاورد های آن هستند.

 

 

بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار را با هم مرور می کنیم:

- بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند اما مهم این است که تلاشها و زحمات انجام شده در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود.

- در 8 سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است.

- بی اعتنایی به امتیازات، کار بی وقفه و خودداری از آسودگی و استراحت، امتیاز بزرگ این دولت است و همه کسانی که در صدد قضاوت هستند باید به این نکات با ارزش توجه کنند.

- احساس شرم نکردن در بیان «اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهانی»، از جمله کارهای بزرگ دولت است.

- امثال شما مدیران شایسته و کارآمد لازم است تلاش کنید تا رویکرد انقلابی را در فعالیتهای خود حفظ کنید.

 

سخنان حضرت آقا نشان می دهد علی رغم اینکه دولت های نهم و دهم ضعف هایی در تعامل با سایر قوا و  اجرای برخی قوانین و بحث های انحرافی داشته است٬‌ نقاط مثبت فراوان و بسیار زیادی نیز داشته که یا برای اولین بار در این دولت دیده می شده و یا در این دولت بسیار برجسته تر از سایر دولت های پیشین خود بوده و بعید به نظر می رسد که دولت های آینده توان رسیدن به این نقاط مثبت را داشته باشند. از همین رو مخالفینی که به هر دلیل با احمدی نژاد و دولت او دشمنی و کارشکنی کردند٬ سعی می کنند نقاط مثبت دولت او را برعکس٬‌ نقاط ضعف او نشان دهند تا با تخریب این نقاط مثبت٬ دیگر نیازی به مقایسه ی عملکرد دولت مورد حمایت خود در آینده با نقاط مثبت دولت کنونی نباشد.

از نقاط مثبتی که دولت های نهم و دهم داشتند و مورد حمله ی مخالفان این دولت از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب قرار گرفت و حتی برخی از کاندیداها برای جمع آوری رای آنها را نادیده گرفته و دست به سیاهنمایی زدند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پرکاری دولت و حضور در بیش از 100سفر استانی و کار برای مردم و تصویب و پیگیری بسیاری از کارها در استان های مختلف تا مرحله ی انجام.

این کار دولت به عشق سفر بودن٬ حرکات پوپولیستی و تبلیغاتی بودن تعبیر شد.

- حضور دولت در مناطق دور افتاده و محروم کشور و دیدار با مردمی که در عمر خود حتی یک معاون وزیر یا استاندار را از نزدیک ندیده بودند. این کار باعث آشنایی با نیازهای مردم تمام کشور و احساس مسئولیت بیشتر در قبال مردم دور از پایتخت و افزایش انگیزه ی مردمی و احساس غرور در میان آنها شد.

این کار دولت به سطح پایین و بی پرستیژ بودن دولت تعبیر شد.

- سیاست خارجی تهاجمی و همراه با استقامت بر مبنای راهبردهای امام و مقام معظم رهبری در برابر استکبار جهانی و درازکردن دست دوستی به سمت سایر کشور های مستقل.

این شیوه ی دولت ایجاد التهاب٬‌ انزواطلبی و تنش زایی معنا شد.

- انجام جراحی بزرگ اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها که اگرچه ناقص انجام شد اما همان هم اثرات گرانبار و بسیار ارزشمندی نصیب کشور کرد که دو دولت قبلی از انجام آن طفره رفته بودند.

این کار دولت با انتقادهای فراوانی در شیوه ی اجرا و ... از طرف کسانی روبرو شد که خود از انجام آن ناتوان بودند.

- توزیع یارانه های نقدی در میان همه ی مردم ایران به منظور حذف یارانه هایی که به حامل های انرژی پرداخت می شد و بیشتر نصیب ثروتمندان می گردید.

این کار دولت گداپروری خوانده شد.

- سعه ی صدر دولت و شخص احمدی نژاد در برابر توهین ها٬‌ تخریب ها٬‌انتقادهای مخرب٬‌دروغ ها و تهمت ها که واقعا نمونه ای بی بدیل بود و در دولت های قبل اصلا تحمل یک دهم این موج نیز وجود نداشت.

این عمل دولت خودرایی٬‌ بی توجهی به کارشناسان و نخبه زدایی نامیده شد.

- بکارگیری مدیران انقلابی و دانشگاهی در دولت٬ که البته در دولت نهم از شاخصه ی بیشتری برخوردار بود٬‌ و باز کردن حلقه بسته ی مدیریتی دولت های قبل

این کار دولت کنار زدن با تجربه ها و مدیران کارکشته و آوردن اتوبوسی نیرو نامیده شد.

- تغییر سیاست هسته ای کشور و ایجاد فرصت برای دانشمندان هسته ای برای خارج شدن از تعلیق خودساخته ی دولت قبل و شتاب گرفتن پیشرفت های هسته ای و تغییر دستورالعمل مذاکرات هسته ای از پاسخ دادن به اتهامات به مذاکره برای همکاری.

این سیاست موفق دولت دهم بارها بی دلیل و بی منطق و بخاطر صدور چند قطعنامه و افزایش تحریم از سوی عافیت طلبان کوبیده شد.

 

اگر از اینگونه موارد بخواهیم بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اما نکته ی حائز اهمیت این است که مخالفین این دولت به کمک جنگ روانی و بازی های رسانه ای سعی کردند تا تمامی اعمال دولت را خلاف قانون و اشتباه و آمارهای آن را دروغ جلوه دهند و در اذهان عمومی اینگونه جا اندازند که نخبگان در این دولت جا ندارند و همه ی تصمیمات آن غیر کارشناسی و غلط است. پس از هشت سال هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و این دولت کشور را به ویرانه ای بدل کرده است.

حال این دولت هرچه آمارهای مقایسه ای در مورد کارهای انجام گرفته در این دولت نسبت به دولت های قبل را ارائه دهد٬ آمارهای او را زیر سئوال می برند. هرچه از نقاط مثبت و کارهای انجام شده که تاکنون هیچ دولتی موفق به انجام آن نشده گزارش دهند آنها را دروغ می پندارند. و هرچه از دستاوردهای سیاست های اتخاذ شده بگوید آنها را غیر کارشناسی می خوانند.

هدف از این کار جلوگیری از روی کار آمدن دولتی مردم محور٬‌ انقلابی٬‌ پرکار و پر تلاش٬ و جلوگیری از ورود دیگران به حلقه های مدیریتی بسته٬ جلوگیری از کوتاه شدن دست برخی سرمایه داران٬‌ بازگشتن لیبرال ها و سکولارها و اصلاح طلبان به قدرت و ... است.

اینگونه بازیهای رسانه ای و روانی ممکن از بر توده ی مردم جامعه اثر گذاشته و رای مردم را جابجا کند اما نخبگان و خواص جامعه و در راس آنها مقام معظم رهبری بیش از هر کسی می دانند خدمتی که این دولت در جنبه های مختلف به کشور کرده است قابل مقایسه با هیچ دولت قبل از خود نیست. هرچند که نقاط ضعف بسیاری نیز از نظر ما وجود دارد که چون در تعارض با منافع مخالفین نبوده هرگز از آنها سخنی به میان نیامده است.

در پایان جادارد به دولت نهم و دهم و در راس آن آقای دکتر احمدی نژاد خسته نباشید و دست مریزاد گفت و برای آنها از خداوند طلب خیر و توفیق خدمت بیشتر نمود.

 

-----

. این مطلب در خبرگزاری فارس٬ رجانیوز و فرهنگ نیوز منعکس شده است.

   + سید مجید - ٢:۱٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢

مهمانی شروع شد٬‌همه دعوتید!

 

بلند شید٬‌خودتون رو آماده کنید. اصلاح کنید و خودتون رو پاک کنید. لباس نو هاتون رو بپوشید و منتظر باشید. مهمونی داره شروع می شه. نبینم کسی بگه من نمیام. همه دعوتید.

حسن٬‌ احمد٬‌ هوشنگ٬‌نازی٬ دانیال٬‌ داریوش٬‌ تقی٬‌ محسن٬‌ مریم٬‌ تینا٬‌ رضا٬‌ سمیه٬‌ عباس٬‌ بنفشه٬‌ رها٬‌ ابراهیم٬‌ قدرت٬‌ سعید٬‌ فاطمه٬‌ مجید٬‌ موسی٬‌ علی٬‌ زینب٬‌ فرنوش٬‌ هانیه و ... همه دعوتید بدون استثناء!

کسی نگه من نمیام٬ آخه لباس خوب ندارم٬ آخه لباسم کثیفه٬‌ آخه من قهرم٬‌ آخه من ناراحتش کردم٬‌ اون با من کاری نداره٬‌ حال ندارم٬‌ اون که با من کاری نداره٬‌ من در حقش خیلی بدی کردم٬ و... هر کی نیاد خودش ضرر کرده. بعدا کسی نگه کاش می اومدم.

اونایی که کم یادش می کنن٬ اونایی که حرفاش رو گوش ندادن٬‌ اونایی که باهاش صحبت نکردن٬ بی نمازا٬‌ سست نمازا٬‌ بد حجابا٬‌گناه کارا٬‌ و... همه دعوتید خجالت نکشید. اون خودش دعوتتون کرده. می خواد با همه تون آشتی کنه!

آشتی کنه!

 

---

خداوند در حدیثی قدسی خطاب به رسولش:

اگر کسانی که از من روی برمی گردانند، بدانند چقدر به آنها علاقه دارم، هر آینه از شوق جان می سپردند.

---

خداوند در سوره زمر، آیه 53:

«قُلْ یا عِبادِی الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ»

بگو اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ‏اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى‏ آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

---

حلول ماه مبارک رمضان٬‌ماه مهمانی خدا٬‌ماه پاک شدن از بدی ها و پلیدیها٬‌ماه شروعی دوباره٬‌ ماه بندگی بر همه ی بندگان خدا مبارک باد.

از همه التماس دعا و طلب حلالیت دارم.

   + سید مجید - ٩:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢

اگر ولایت فقیه نباشد...

 

برای ما که انتخابات 88 و فتنه ی خواص و درایت ولی فقیه را در مهار آن دیده ایم. برای ما که این سخن رهبرمان هنوز در گوشمان است که:

" زیر بار بدعت های غیرقانونی نمی روم"

این روزها کودتا و برکناری رئیس جمهوری قانونی مصر٬ آشفتگی و برادرکشی در مصر٬‌ لشگرکشی های خیابانی و آسیب های اجتماعی مصر٬‌ التهابات و ناامنی مصر٬ بیش از پیش روشن می کند که آن معمار کبیر انقلاب اسلامی چرا اینقدر به حکومت ولایت فقیه اصرار داشت.

 

امام خمینی (ره):

ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود. آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است.

آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می‌خواهد این دیکتاتوری‌ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر المؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند.
(صفحه 23 از جلد 11 صحیفه )

   + سید مجید - ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢

آیا "اعتدال" روحانی همان "اعتدال" امام خامنه ای است؟

 

حجة الاسلام دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات و انتخاب ایشان به سمت ریاست جمهوری یازدهم از سوی مردم بارها و بارها بر منش اعتدال گرایی خود تاکید کرده اند. البته اگر روش حضور ایشان در مناظره ها و عدم رعایت اعتدال در بیان نقاط قوت و ضعف دولت پیشین و انتقاد از آن را نادیده بگیریم٬‌ ایشان سعی نموده اند در بیان مواضعشان جانب اعتدال را رعایت کنند.

 

 

تعدادی از مواضع ایشان را در سخنرانی های مختلف شان مرور می کنیم:

- شعارم برای انتخابات" اعتدال، عقلانیت و تدبیر" است.

- اعتدال و تدبیر نیاز امروز کشور است.

- همیشه اعتدال گرا بوده ام.

- این پیروزی، پیروزی اعتدال و آگاهی بر افراط و بد اخلاقی است.

- اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

- اعتدال در سیاست خارجه نه انفعال است و نه تقابل، اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است.

- دست همه اعتدال گرایان، اصولگرایان و اصلاح طلبان را می فشارم.

 

و البته به نظر می رسد مهم ترین دلیل اقبال مردم به ایشان در انتخابات یازدهم همین کلیدواژه "اعتدال" بود که بارها و بارها از زبان ایشان خارج شد و مردمی که از کشمکش های سیاسی در میان دولتمردان و مجلسیان٬‌موافقان و مخالفان دولت٬‌ جنگ و جدل های رسانه ای و سیاسی خسته شده بودند و به دنبال آرامش در فضای اجتماعی می گشتند این واژه را خوب شنیدند و آن را پسندیدند.

اکنون و پس از انتخابات دکتر روحانی کم کم و در سخنرانی های خود در حال تبیین واژه ی اعتدال و منظور خود از بیان آن است. اما چیزی که بیش از همه پایبندی ایشان به این شعارشان را هویدا خواهد کرد٬ منش٬‌ روش و اعمال خود ایشان و اطرافیانشان است. انتخاب کابینه یکی از جدی ترین سنگ محک ها برای اثبات ادعای اعتدال گرایی ایشان می باشد که به زودی به روشن شدن صحت ادعای ایشان کمک خواهد کرد.

اما خوب است به بررسی واژه ی "اعتدال" در بیانات حضرت امام خامنه ای بپردازیم تا ببینیم رهبر معظم انقلاب این واژه را چگونه معنا کرده اند:

 

 

- بیانات‌ در دیدار اعضاى هیأت دولت‌ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ :

عدل یعنى هر چیزى در جاى خود قرار گرفتن. معناى لغوى عدل هم یعنى میانه. اعتدال هم که مى‌گویند، از این واژه است؛ یعنى در جاى خود، بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ‌روى و بدون راست‌روى. این هم که مى‌گویند عدل یعنى قرار دادن هر چیزى در جاى خود، به‌خاطر همین است. یعنى وقتى هر چیز در جاى خود قرار گرفت، همان تعادلى که در نظام طبیعت بر مبناى عدل و حق آفریده شده، به‌وجود مى‌آید. در رفتار انسان، عدل لازم است. براى حکمران، عدل لازم است. در موضع‌گیرى، عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت، عدل لازم است. قرآن فرموده است: «و لا یجرمنّکم شنئان قوم على ألّا تعدلوا»؛ دشمنى با کسى موجب نشود که شما درباره او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ «إعدلوا هو اقرب للتّقوى». بنابراین عدل هم یکى از پایه‌هاى ایمان است. اگر عدل بود، ایمان مى‌ماند.

- بیانات در دیدار دانشجویان 86/7/17 :

من از اول انقلاب تا حالا، حتى در آن روزهائى هم که روزهاى بعضى از تحرکات نامتناسب بود و من به دانشگاه تهران مى‏ آمدم و با جوانها صحبت می کردم، عقیده و سلیقه‏ ام همین بود که دانشجو باید از افراط و تفریط پرهیز کند؛ من با افراط کارى و زیاده‏ روی هاى گوناگون در هر جهتى، موافق نیستم. با اعتدال، با روش منطقى و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیرى شما اثر دارد.

- بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام 1387/6/19‌:

بعضیها با نام عقلانیت، با نام اعتدال، با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین‌المللى، می خواهند از مبانى انقلاب و اصول انقلاب کم بگذارند! این نمی شود؛ این نمی شود. این نشانه‌ى بى‌صبرى و نشانه‌ى خسته شدن است. گاهى این خسته شدن را - که خودشان خسته شده‌اند - به مردم نسبت می دهند: مردم خسته شده‌اند! نه، نخیر. مردم آن وقتى که احساس کنند مسئولین کشور با سربلندى مسلمانى و عبودیت خودشان را اعلام می کنند، خوشوقت می شوند؛ خوشحال می شوند. این مردم، مسلمانند. حرکت مردم هم به خاطر همین بود. این مردم مگر همان مردمى نیستند که انقلاب کردند؟ شعارهاى انقلاب چه بود؟ این مردم مگر همان مردمى نیستند که هشت سال این جنگ مظلومانه را اداره کردند؟ همین مردم اداره کردند. مگر مردم دیگرى هستند؟ غیر از آن مردمى که توى این کشور این کارهاى بزرگ را انجام دادند، کدام مردم این کارها را کردند؟

-دیدار با جمعی از مردم قم 1388/10/19 :

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دعوت قرآن کریم به رعایت عدالت و اعتدال افزودند: عده ای دشمنی و خباثت می کنند و عده ای نیز از خباثت کنندگان حمایت می کنند. اما اگر در این قضایا بدون دقت و درک کافی عمل شود ممکن است بی گناهانی که از این خباثت ها بیزارند لطمه جدی ببینند. بنابراین همه باید از حرکت خودسرانه پرهیز کنند و همه چیز بر روال قانون انجام شود.

 

در بیان رهبر انقلاب اعتدال گرایی حرکتی پسندیده و ممدوح است. اعتدال گرایی یعنی حرکت بر مبنای مر قانون و پرهیز از افراط و تفریط. اعتدال گرایی با وادادگی در برابر فشارها و زورگویی ها متفاوت است. اعتدال گرایی یعنی برخورد عاقلانه٬ انقلابی و همراه با ایستادگی بر اصول و آرمانها در مقابل دوستان و دشمنان. اعتدال گرایی یعنی برقرار کردن عدالت در تمامی رفتارها و برخوردهای اجتماعی در میان آحاد جامعه و ...

حال باید دید که آقای دکتر روحانی که با شعار "اعتدال گرایی" آرا و اعتماد بیش از 50 درصد مردم را به خود جلب کرد می تواند بر این مسیر استوار بماند یا...

ما امیدواریم!

 

-----

. این مطلب در رجانیوز و صابرنیوز منعکس شده است.

   + سید مجید - ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢

ای عشق ستاد انتخاباتت کو؟

درود بر شما ای امام خوبی ها

در هیاهوی تقلاهای انتخاباتی کاندیداها٬ ستادهایشان و طرفدارانشان٬ مردم و شکمهایشان٬ وضعیت های معیشتی و سیاهنمایی ها٬ برنامه ها و وعده ها٬ ضربه زدن های کاری و ضربه خوردن ها٬‌ پیامک های دروغین و خراب کردن ها٬ بی اخلاقی ها و تهمت ها٬ تنها کسی که مد نظر نبود٬ تو بودی ای آقای کائنات!

تنها کسی هم که حرف از حیات طیبه و آزاد شدن ظرفیت های توده های مردم می زد٬ فهمیده نشد. او که قصدش ساختن جامعه ای آماده برای ظهور بود٬ نه تنها فهمیده نشد٬‌بلکه مورد تمسخر نیز قرار گرفت. آخر درد مردم ...

اما شادی ما پس از اعلام نتایج و شکست ظاهری مان دو چندان شد. بیش از 4میلیون یار آماده ی خدمت٬ حماسی و تلاشگر آماده اند. ای مولا٬ کسانی که گرد گفتمان مقاومت جمع شدند نه به وعده ی پولی آمده بودند و نه مقامی. و برای تبلیغ نماینده ی این گفتمان اخلاق دینی را رعایت کردند. چرا که آرای پاکی می خواستند تا در محضر شما سربلند باشند٬ که اگر رقابت را باختند لااقل اخلاق را نبازند.

ای ایستاده! اکنون در ایران اسلامی خیلی بیش از 313 یار داری و آرزوی همه شان آن است که در دعای عهد هر سحر زمزمه می کنند:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنی مِنْ اَنْصارِهِ وَ اَعْوانِهِ وَ الذّابّینَ عَنْهُ وَ الْمُسارِعینَ اِلَیْهِ فی قَضاءِ حَوائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلینَ لاَِوامِرِهِ وَ الُْمحامینَ عَنْهُ ، وَ السّابِقینَ اِلى اِرادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ

 

----

میلاد قائم آل محمد٬ منجی عالم بشریت٬‌مهدی منتظر (عج) بر همه ی مردم دنیا مبارک باد.

 

ای چشمه ی نور ، انشعاباتت کو؟

ای خانه‏ ات آباد ، خراباتت کو؟

در شهر نشانه‏ ای ز تبلیغ تو نیست٬

ای عشق ستاد انتخاباتت کو؟

   + سید مجید - ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢